När man häller i rumstempererat vatten blinkar det tre pluppar på vänster sida av displayen. Dessa indikerar vattnets temperatur. Så länge de blinkar så är vattnet under uppvärmning. Man måste således vänta tills det slutar blinka och lyser fast - då har vattentemperaturen uppnått vald temperatur.

1 plupp = rumstemperatur

2 pluppar = kroppstemperatur

3 pluppar = varmare än kroppstemperatur