Visas en felkod i din Formula Pro Advanced?
Prova att först ta ut kontakten, vänta ca 10 sekunder, sätt sedan tillbaka kontakten igen. Håll därefter inne POWER-knappen i ca 15 sekunder för att återställa felkoden.

Felkod E4
Vi har skapat en specifik guide för just felkod E4. Visas denna felkod i din display så ber vi dig klicka vidare till denna hjälpartikel

Vidare hjälp
Om ovan inte hjälper så kan du vända dig till den butik/återförsäljare där du köpt maskinen för vidare hjälp.