Inställningarna på vår hemsida är noggrant testade och motsvarar den pulvermängd som respektive pulvertillverkare rekommenderar i dosering för respektive pulversort och på respektive vattenmängd ni väljer att dosera.

För att närmare förstå hur noggranna tester som utförs kan du se följande video från vår Information Center: "Hur bestämmer Baby Brezza korrekta mäthjulsinställningar?".

Doseringen är av allra högsta vikt och man kompromissar aldrig med dosering av nutrition till de allra yngsta. Därav är man väldigt noggrann och om ett pulver inte går att få till korrekt dosering på registreras denna som "Not Compatible" (”N/A”).

När man gör en flaska för hand kan det variera beroende på hur kompakta skopor man gör och hur noggrant man stryker måtten. Maskinen doserar alltid samma mängd motsvarande tillverkarens rekommendation. Det finns sedan sensorer i maskinen som ger ifrån sig en felkod om något inte stämmer.

Så länge man använder korrekt mäthjulsinställning och monterar alla delar korrekt samt underhåller maskinen enligt anvisningar kan man känna sig trygg med att den doserar korrekt mängd pulver i förhållande till den vattenmängd man väljer, varje gång.