Då maskinen är inställd på att tillreda ersättning/välling enligt tillverkarens rekommendation avråder vi från att ändra inställning för att göra blandningen tunnare/tjockare.

Alla pulversorter är testade i Baby Brezzas labb för att inställningen ska bli så korrekt som möjligt enligt tillverkarens instruktioner. I vissa fall kan man känna att mjölkersättningen inte blir precis som när man gör den för hand. Detta beror på att mjölkersättningen/vällingen som man gör för hand kan variera en del i vikt och volym beroende hur kompakt pulvret blir i skopan man använder för att mäta upp volymen.

Formula Pro är kalibrerad och inställd på att hälla upp pulvret i vikt (gram) och inte i volym för att alltid bli enligt tillverkaren rekommendationer. Därför kan man i vissa fall känna skillnad på konsistensen mellan en handgjord mjölkersättning/välling och en som är gjord med Formula Pro.