Obs: denna artikel är ett alternativ till stegen som beskrivs i din manual. Har du inte tillgång till vitvinäger så kan du utföra din avkalkning med ättiksprit (12%) efter stegen i denna hjälpartikel istället. Notera att mängden vatten skiljer sig när du använder ättiksprit (12%) istället.

Du behöver inte tömma eller avlägsna pulverbehållaren under denna process.

För att undvika kalkavlagringar i din Baby Brezza Formula Pro Advanced, vänligen följ dessa steg:

1. Ta ur vattentanken och töm den på eventuellt vatten. Fyll sedan vattentanken med 950ml rent vatten och 250ml ättiksprit (12%).

2. Sätt tillbaka vattentanken i maskinen och placera en behållare (måste rymma mer än 300ml) under tratten.

3. Ställ in doseringen på 300ml m.h.a av kontrollpanelen på din maskin. Tryck sedan på "water only" för att påbörja avkalkningen.

4. Töm behållaren och sätt tillbaka den under tratten igen, upprepa sedan steg 3 en gång till.

5. Dra ut nätsladden från eluttaget. Ta ur vattentanken och häll ut resten av lösningen. Låt nu maskinen stå i 4 timmar.

6. Skölj ur och tvätta rent din vattentank och fyll den sedan med rent vatten till max-indikatorlinjen. Sätt sedan tillbaka vattentanken i din maskin.

7. Koppla nu in nätsladden igen och placera en behållare under tratten. Ställ in doseringen på 300ml och starta en ny sköljning genom att trycka på "water only". Töm behållaren på spillvatten och upprepa detta steg tills vattentanken är tom. När "low water"-indikatorn är på så är du klar med detta steg.

8. Du har nu avkalkat din maskin. Du kan fylla vattentanken med rent vatten och använda den som vanligt igen.