När man t.ex väljer 120ml är maskinen inställd på att hälla upp 120ml vatten. När pulver adderas ökar blandningen i volym (olika mycket baserad på vilken pulversort man använder). Den slutgiltiga mixen blir därför alltid lite mer än vad som står på maskinen, vilket är helt normalt. Vissa pulversorter tenderar även att skumma mer än andra vilket gör att blandningen kan bli olika mycket beroende på vilken pulversort man använder. 

Maskinen är inställd på att alltid hälla upp rätt mängd pulver i förhållande till vatten, förutsatt att man har valt rätt mäthjulsinställning.