Maskinen är inställd på att värma vattnet till runt 37 grader. När den färdiga ersättningen/vällingen kommer i kontakt med flaskan, som vanligtvis är rumstempererad, sänks temperaturen en aning i den färdiga blandningen.