Instruktionsmanulen finns att ladda ner via följande länkar:

Instruktionsmanual - Svenska

Bruksanvisning - Norsk

Brugsanvisning - Dansk

Instruction manual - English