Det är väldigt viktigt att man rengör maskinen noggrant och säkerställer att det inte finns några pulverrester kvar på någon av maskinens delar innan förvaring/magasinering.

Om du inte ska använda din Formula Pro ADVANCED på ett tag eller ska långtidsförvara den, vänligen följ dessa steg:

1. Montera av pulverbehållaren från basen. Montera även av tratten, trattlocket, droppbrickan, trattgallret och vattentanken från basen.

2. Rengör basen med en fuktig och ren rengöringsduk och torka bort alla pulverrester noggrant. Torka sedan av basen noggrant.

3. Töm pulverbehållaren och montera isär alla dess delar. Rengör och torka dem noggrant. Montera sedan ihop delarna och sätt tillbaka pulverbehållaren i basen.

4. Följ anvisningarna för månatlig avkalkning och utför alla dess steg utom steg 8. Steg 1 - 7 är listade även här nedan:

_______________________
"1. Ta ur vattentanken och töm den på eventuellt vatten. Fyll sedan vattentanken med 950ml rent vatten och 250ml ättiksprit
(12%).

2. Sätt tillbaka vattentanken i maskinen och placera en behållare (måste rymma mer än 300ml) under tratten.

3. Ställ in doseringen på 300ml m.h.a av kontrollpanelen på din maskin. Tryck sedan på "water only" för att påbörja avkalkningen.

4. Töm behållaren och sätt tillbaka den under tratten igen, upprepa sedan steg 3.

5. Dra ut nätsladden från eluttaget. Ta ur vattentanken och häll ut resten av lösningen. Låt nu maskinen stå i 4 timmar.

6. Skölj ur och tvätta rent din vattentank och fyll den sedan med rent vatten till max-indikatorlinjen. Sätt sedan tillbaka vattentanken i din maskin.

7. Koppla nu in nätsladden igen och placera en behållare under tratten. Ställ in doseringen på 300ml och starta en ny sköljning genom att trycka på "water only". Töm behållaren på spillvatten och upprepa detta steg tills vattentanken är tom. När "low water"-indikatorn är på så är du klar med detta steg."
_______________________

5. Placera nu en behållare som rymmer minst 300ml under tratten. Tryck och håll in "water only" knappen under fem sekunder. Maskinen kommer då skölja tills basen är helt tom på vatten och slutar automatiskt.

6. Koppla ur nätsladden. Montera av tratten, trattlocket och vattentanken, och torka av dem noggrant. Sätt sedan tillbaka delarna i basen.

7. Din maskin är nu redo för långtidsförvaring. Skydda den från damm och smuts genom att förvara den i produktförpackningen eller i en försluten påse.